Blog này tạo ra giúp tôi lưu trữ và chia sẻ những kiến thức cần thiết trong công việc, trong học tập, chia sẻ những bài viết, cảm nhận, suy nghĩ của tôi về những vấn đề trong cuộc sống dựa trên quan điểm cá nhân. Các bài viết đều dựa trên quan điểm cá nhân, không nhằm mục đích gây thù địch hay chỉ trích bất cứ ai.