Nếu độc giả yêu thích tớ, có thể kết nối với tớ qua các kênh dưới đây:

- Youtube: Quý Binary