Anh em nào làm wordpress mà muốn bất comment thì có thấy nhức mắt với cái ô website ko nhỉ? Riêng mình thì mình không thích ô đấy. Bởi vì có ô đấy thì nhiều thanh niên vô spam backlink, hoặc các tool auto spam backlink khiến những bình luận của mình trở lên rác hơn rất nhiều.

Hướng dẫn bỏ ô website trong comment wordpress

Đấy, thế là lại google search xóa comment website trong wordpress. Nó ra được đoạn mã dưới đây!
Anh em điền đoạn mã vào trong function.php của giao diện là xong nhé. Bạn nào dụng giao diện có child theme thì điền vào function child theme sẽ không bị mất khi cập nhật giao diện gốc.

Đoạn mã đây

<?php
// Add custom Theme Functions here
add_filter('comment_form_default_fields', 'unset_url_field');
function unset_url_field($fields){
if(isset($fields['url']))
unset($fields['url']);
return $fields;
}
Chúc ae thành công nhé!